در حال بارگیری پلیر . . .

حمله مرد جانی با ساطور به دو کودک در عربستان

این فرد توسط پلیس شهر ریاض دستگیر شده است.

فیلم حوادث :

۰۴ مرداد ۱۳۹۷
فیلم حوادث