در حال بارگیری پلیر . . .

کارتون افسانه سه برادر - قسمت سی و هشت - فیلم

داستان افسانه سه برادر در سال های پایانی سلسله هان اتفاق می افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می برد. در این میان سه دلاور به نام های لیو بی، گوان یو و جانگ فی با یکدیگر پیمان برادری بسته تا آرامش و عدالت را برقرار سازند

فیلم کودک :