در حال بارگیری پلیر . . .

کارتون گربه های فضایی - قسمت دوم - فیلم

گربه های فضایی با نام های تام، پنجولی و تیزبو به سیارۀ زمین می آیند تا عدالت را در همه جا برقرار کنند. آنها بسیار قوی و بسیار پشمالو هستند و بزرگترین مبارزان برعلیه جرم و جنایتند و هرگز اشتباه نمی کنند.

فیلم کودک :