در حال بارگیری پلیر . . .

ماجراهای روباه و خروس- قسمت هجدهم - فیلم

روباه خاکستری در نزدیکی خانۀ خروس کاکل زری زندگی می کند. تنها آرزوی روباه، این است که بالاخره روزی بتواند خروس را شکار کند. او برای رسیدن به هدفش تلاش می کند و هر روزحقه های جدیدی به کار می برد. کاکل زری باید تمام حواسش را جمع کند تا مبادا گول کلک های خاکستری را بخورد. روباه هم در هر قسمت با تغییر چهره و لباس سعی می کند خروس را گول بزند و به چنگ بیاورد.

فیلم کودک :