در حال بارگیری پلیر . . .

Ben 10 Ultimate Alien | قسمت 14| دوبله فارسی - فیلم

در این قسمت اگرگور به داخل دری سحر آمیز میرود، بن تن که میبینه نمی تونه درو باز کنه از گوئن کمک می خواد ، گوئن پیش چارم کستر میره و میگه ....

فیلم کودک :