در حال بارگیری پلیر . . .

صحنه آهسته حمله مار به بادکنک پر آب - فیلم

در این ویدئو صحنه آهسته بسیار جالب از حمله مار به بادکنک پر آب را مشاهده می نمایید.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :