در حال بارگیری پلیر . . .

پاندا در جنگ با آدم برفی - فیلم

در باغ وحش تورونتو(کانادا) پاندا به جان آدم برفی افتاد. فیلم ویدئویی پاندا « دا مائو» که در حال کلنجار رفتن با آدم برفی است در روز 20 دسامبر در « یو تیوب» منتشر شد. حدود 500 هزار بار این فیلم تماشا شد. در زیرنویس فیلم آمده است که بازی پاندا بیشتر به دعوا شباهت دارد و اینکه پاندا می خواهد آدم برفی را از بین ببرد./بامزه/باحال

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :