در حال بارگیری پلیر . . .

حمله وحشتناک کروکودیل به انسان - فیلم

مربی یک کروکودیل در تایلند حین اجرای برنامه مورد حمله وحشتناک این حیوان درنده قرار گرفت.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :