در حال بارگیری پلیر . . .

راسو سوار بر دارکوب - فیلم

یه عکاس غیر حرفه ای از صحنه ای دیدنی در یکی از پارکهای انگلیس که راسویی سوار بر دارکوب بود و داشت پرواز میکرد برا خودش عکس گرفت

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :