در حال بارگیری پلیر . . .

برنج خوردن لمور بامزه :) - فیلم

خیلی لمور بامزه ای هستش D: زنه داره بهش برنج میده و اونم بسرعت برنجا رو با دستاش میگیره و میخوره اونم با اون چشای بزرگ و عجیب و غریبش :)

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :