در حال بارگیری پلیر . . .

نجات دختر بچه هشت ساله توسط سگ شیواوا - فیلم

این سگ چهار سال دارد و اکنون یک قهرمان محلی است..او این دختر را از چنگال یک سگ پیتبول بزرگ در اورد

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :