در حال بارگیری پلیر . . .

تمرین چتربازی سگ های زنده یاب نیروی هوایی کلمبیا - فیلم

نیروی هوایی کلمبیا سگ های زنده یاب خود را با چتربازی آشنا می کند تا این حیوانات هنگام سقوط آزاد نیروهای نظامی در مناطق بحران زده با مشکل مواجه نشوند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :