در حال بارگیری پلیر . . .

شیر باربری بزرگ - فیلم

این شیر ها خیلی بزرگ هستند . بعضی هاشون 350 کیلو رو هم رد کردند . اگه به صورتشون نگاه کنید می بینید که چهره بزرگ تری دارن و رنگ بدنشون تیره تره.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :