در حال بارگیری پلیر . . .

کبوتر عجیب، کنجکاو و زیبا 1 - فیلم

با سلام. کبوتری که مشاهده می کنید تقریباً دو برابر کبوتر های معمولی بوده و از دو رنگ سفید در ناحیّه ی سر و گردن و دم و قهوه ای مایل به قرمز آن هم برّاق در ناحیّه ی تنه و شکم تشکیل شده است. این فیلم از پشت پنجره ای با شیشه ی رفلکس تهیّه شده است...

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :