در حال بارگیری پلیر . . .

بچه کانگرو چگونه غذا میخورد - فیلم

کانگورو ها کیسه داران علفخواری هستند که زادگاه اصلی آن ها در استرالیاست.کانگورو می تواند به کمک پاهایش پرش های بلندی انجام دهد. طول این پرشها به سه متر هم می رسد. دم کانگوروها بلند و عضلانی است. نوع ماده دارای کیسه ای ست که نوزاد کانگورو پس از به دنیا آمدن به داخل آن رفته و در آنجا از شیر مادر تغذیه می کند تا به رشد کافی رسیده و قادر به زندگی در بیرون کیسه شود.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :