در حال بارگیری پلیر . . .

مراحل رشد جنینی طوطی ماکائو - فیلم

در این ویدئوی زیبا مراحل رشد یک جوجه طوطی ماکائو درون تخم به تصویر کشیده شده است

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :