در حال بارگیری پلیر . . .

رقابت زیباترین اسبهای اصیل ترکمن - فیلم

خبرگزاری مهر//جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل تركمن با شرکت۱۴۱ راس اسب از زیباترین اسب های اصیل ترکمن از استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و مازندران برگزار شد. بر اساس آمارهای موجود در خراسان شمالی بیش از سه هزار رأس اسب وجود دارد که تنها هزار رأس از آنها اسب اصیل ترکمن هستند که عمدتا در شهرستان مرزی راز و جرگلان نگهداری می شود. http://mehrnews.com/news/2756688

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :