در حال بارگیری پلیر . . .

جدال مار افعی جعفری با عقرب - فیلم

جدال مار افعی جعفری با عقرب - مار جعفری با نام علمی ‏Echis carinatus‏ در رده خزندگان (‏Reptilia‏)، زیر راسته مارها (‏Serpentes‏) و خانواده افعی ها (‏Viperidae‏) طبقه بندی می شود. ماری به نسبت کوچک است و 35 تا 90 سانتی متر طول دارد و همچون دیگر افعی ها دارای سر و گردنی مشخص است

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :