در حال بارگیری پلیر . . .

غافلگیری مامور باغ وحش با آغوش خرس های پاندا - فیلم

باغ وحش چنگدو در چین شاهد لحظات منحصر به فردی بود به طوری که ماموری که قصد رسیدگی به خرس های پاندا با محبت آنها مواجه شد و این خرس ها حاضر نبودند اجازده دهند مامور از قفسشان خارج شود.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :