در حال بارگیری پلیر . . .

5 تا ببر، ناتوان در کشتن یک گاو اهلی.کپی از کانال BARAZ - فیلم

این کلیپ در جواب ببری هاست. که بدونن استثناها همیشه وجود داره..کلیپ اونا یه شیر نر و ماده نتونستن گوساله رو بکشن(گوساله نزدیک به بالغ شدن) این کلیپ نشون میده که 5 تا ببر که فک کنم 3تاشون نر بودن نتونستن یه گاو اهلی رو بکشن...شیر-شکار-سلطان-قدرت شیر نر-ببر-جنگ-سیبری-آفریقایی-

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :