در حال بارگیری پلیر . . .

شکست های فراوان شیر از ببر (مجموعه ای دیدنی) - فیلم

واقعا شیر کتک خورش ملسه!!! تو این کلیپ میبینید که شیر چطور کتک میخوره و جرئت دعوا کردن نداره و الفرار. خدا وکیلی ببر هم وزنش سنگینتره هم پنجه و آروارش قویتره هم قدرت درندگی بیشتر داره فک نکنم سخت باشه حدس زدن نتیجه.ای عزیزانی که کارتون شیرشاه رو دیدید اون همش یه کارتونه!!!!!!طبق اون نگید شیر برندست!!!!

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :