در حال بارگیری پلیر . . .

باقرقره ی (کوکر) راه راه Lichtenstein's Sandgrouse - فیلم

http://kookherdbirds.com/post-63.aspx باقرقره ی راه راه از راسته ی کبوترسانان Columbiformes و تیره ی باقرقره ییان Pteroclidae می باشد. این راسته از پرندگان، دانه خوار و حشره خوار هستند و باقرقره ها، کبوترها و قمری ها را در بر می گیرد. تیره ی باقرقره ییان پرندگانی شبیه کبوتر هستند که عموماً به رنگ شنی یا خاکی دیده می شوند. غیر آب زی هستند و در حالت ...

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :