در حال بارگیری پلیر . . .

لک لک نیل - فیلم

لک لک ها پرندگانی با منقار و پاهای باریک و بلندی هستند که بر روی درختان، ارتفاعات و یا آسیاب ها و ساختمان های قدیمی آشیانه می سازند. و پرندگان ماهی خوار هستند. اما لک لک رود نیل پرنده ای است متفاوت....

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :