در حال بارگیری پلیر . . .

دوستی عجیب یک مرد با تمساح ۵ متری! - فیلم

مرد اهل کاستاریکا، چنان با یک تمساح ۵ متری رابطه دوستانه ای برقرار کرده که با این حیوان وحشی، درون آب، به شنا و بازی می پردازد. فقط دیدن این تصویر، واقعیت هولناک این دوستی را برای مخاطب روشن می کند!؟!

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :