در حال بارگیری پلیر . . .

BBG Belgium Cow - فیلم

این نژاد بین سال های 1920 تا 1950 میلادی به عنوان نژادی دومنظوره به شمار می آمده است، اما در سال 1960 به خاطر داشتن گوشتی با ماربلینگ مناسب، به عنوان یك نژاد گوشتی معرفی شد ... وت پارس ، تفکر نوین دامپزشک پارسی تقدیم می کند : www.Vetpars.com

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :