در حال بارگیری پلیر . . .

گربه بنگال vs سگ ساموئل - فیلم

تعجب نكنید،گربه بنگال هم گونه ای گربست با خط های راه راه مثل ببر كه روی پوستشه و زیستگاهش منطقه بنگال در هنده،به همین دلیل معروفه به گربه بنگال،همون گربه خونگی خودمونه،ساموئل هم یك نژاد سگ دوست داشتنی و خونگیه

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :