در حال بارگیری پلیر . . .

تشریح کامل مراحل تغذیه جوجه طوطی با سرنگ - فیلم

در این ویدئوی آموزشی مراحل کامل تغذیه جوجه طوطی سانان تشریح شده است. علاقمندان میبایست مراحل را کامل و دقیق اجرا نمایند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :