در حال بارگیری پلیر . . .

تولد جوجه عروس (nima) - فیلم

معمولا تخم عروس هلندی ها بعد 17 تا 21 روز تبدیل به جوجه می شودند ...تولد رابطه مستقیم با دمای محیط دارد تقریبا همیشه جوجه ها توانایی بیرون امدن از تخم را دارند پس یه هیچ عنوان سعی نکنید در به دنیا آمدن جوجه ها به انها کمک کنید ... هر گونه بحث و تبادل نظر در مورد طوطی سانان http://parrotland.ir/

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :