در حال بارگیری پلیر . . .

مرغ و خروس ور ویرک (Vorwerk) - فیلم

نژادی آلمانی است که به وسیله اوساکار ورورک OSkar Vorwerk به وجود آورده شد و این پرنده نام خود را از وی گرفته است.مرغ های آن تخم گذار خوبی هستند

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :