در حال بارگیری پلیر . . .

گربه جن زده و مرموز! - فیلم

اجنه غالباً در موضع ظهور دوست دارند به شکل گربه نمایان شوند! پس هنگام مواجهه با یک گربه خصوصاً هنگام شب یا در جای تاریک جانب احتیاط را رعایت کرده و با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم فکر آزردن گربه ها را از سر به در کنید چرا که ممکن است گربه ای که مشاهده می کنید یک جن باشد که اگر مورد آزار و بی مهری قرار گیرد به فکر انتقام از شما خواهد بود!

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :