در حال بارگیری پلیر . . .

پرشین کت های استثنایی در ایران - فیلم

این توله های اولین پرشین کت های متولد در ایران هستند که اجازه ورود به مسابقات زیبایی سازمان سی اف ای یا Cat Fancier Association رو دارند

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :