در حال بارگیری پلیر . . .

مرغ انجیر خوار (Baltimore Oriole) - فیلم

این پرنده که Baltimore Oriole نیز نامیده می شود، در بالهایش رگه های مشکی دارد و در شمال شرقی آمریکا زندگی می کند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :