در حال بارگیری پلیر . . .

ضربه مرگبار گاو به مرد نگون بخت - فیلم

گاو ناآرام تنها با یک ضربه مرد نگون بخت هندی را کشت. این اتفاق هنگامی روی داد که دو کشاورزی هندی تلاش می کردند ، یک گاو چند صد کیلویی را سوار بر وانت به نقطه دیگری منتقل کنند. این فیلم را العالم منتشر کرده است.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :