در حال بارگیری پلیر . . .

آموزش فرا خونتی به طوطی - فیلم

با اموزش این حرکت به طوطی پرنده شما یا میگیره که وقتی صداش میزنید به سمتتون پرواز کنه اموزش نیاز به صبر و تمرین زیاد داره

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :