در حال بارگیری پلیر . . .

سگ باوفاترین و با معرفت ترین موجود دنیاست - فیلم

فقط باید دید خیلی جالبه سگ واقعا موجود باوفایی هستش ... با حیوانات مهربان باشیم مخصوصا سگ و گربه که تو ایران واقعا مظلوم واقعه شدن و یا میکشنشون یا بدجوری میزننشون و آزارشون میکنن فقط به این دلیل که گفتن سگ نجس هستش ... من که خودم شخصا قبول ندارم سگ نجسه حتی اگر هم باشه تو هیچ جای دین نیومده که چون نجسه بزنید و بکشین و آزارش کنین سگ رو حتی پیامبر گفته به صورت حیوانات نزنید ذکر خداوند را میگویند

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :