در حال بارگیری پلیر . . .

طوطی عروس هلندی سخن گو کاکلی - فیلم

سلام.عروس هلندی خیلی خوب حرف میزنه جوجه بود با سرلاک بزرگش کردم2سالشه اسمش کاکلیه کلماتی مثل بوس بده . کاکلی . باباجون . صدای بوس . بدو بیا . صدای جیرجیرک . و سه مدل صوت بلبلی . فیلم بعدی بقیه حرف زدنشو به زودی میفرستم

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :