در حال بارگیری پلیر . . .

Bestiwall - فرار میرکت ها از دست شغال ها - فیلم

بدون شک میرکت ها یکی از جذاب ترین موجودات بر روی کره زمین می باشند که قادر اند مانند انسان ها بر روی دو پای خود بایستند . در این ویدیو بسیار دیدنی شغالی قصد شکار این حیوانات بامزه را در سر دارد که در نهایت به دلیل زرنگی میرکت ها ، موفق نمی شود . با بستیوال بهترین ها را دنبال کنید . www.Bestiwall.com

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :