در حال بارگیری پلیر . . .

شکار گوزن توسط شیر های نر - فیلم

کلیپ بسیار جالب از شکار گوزن توسط شیر های نر-تصویر گرفته شده توسط توریست هایی که در حین بازدید بودند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :