در حال بارگیری پلیر . . .

درگیری خونین و کشته شدن بی رحمانه گرگ توسط سگ گله! - فیلم

جدال وحشیانه و کشته شدن بی رحمانه گرگ مهاجم توسط سگ های گله که غم انگیز و تاسف بار است. aparat.com/savare2fan کانال سوار طوفان

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :