در حال بارگیری پلیر . . .

پرواز ببر گرسنه برای گرفتن طعمه! - فیلم

پرش بلند ببر برای ربودن طعمه فیلمی که در باغ وحشی در جنوب افریقا ثبت شده، پرواز بلند یک ببر را برای گرفتن یک قطعه گوشت به تصویر می کشد. ببر گرسنه با وجود اندام درشت، با چابکی برای قاپیدن طعمه حدود سه متر می پرد و آن را مال خود می کند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :