در حال بارگیری پلیر . . .

دامپزشکی: جراحی لیپوم بزرگ - فیلم

این عمل جراحی غده چرب را در یک سگ نژاد میکس نشان می دهد. واقعا نمی فهمم چرا صاحب این حیوان اجازه داده این غده تا این حد بزرگ شود؟

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :