در حال بارگیری پلیر . . .

تخم گذاری كوكو در لانه سسك نیزار-2 - فیلم

كوكو در لانه سسك نیزار تخم گذاری می كند. جوجه كوكو بعد از بیرون آمدن از تخم ،تخم های سسك رابیرون می اندازد و خود را به عنوان جوجه سسك به او تحمیل می كند. اطلاعات بیشتر: http://daftaresadbargekouhestan.persianblog.ir/post/89/

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :