در حال بارگیری پلیر . . .

زندگی و مرگ حیوانات خانگی - فیلم

حیوانت خانگی گاهی بهترین دوستان ما هستند. آن ها هرگز ما را قضاوت نمی کنند؛ هیچ گاه ناراحتی هایشان را سر ما خالی نمی کنند؛ همیشه از دیدن ما خوشحال می شوند؛ همیشه به ما اعتماد دارند و هرگز به اضافه وزن ما به چشم اشکال نگاه نمی کنند. داشتن رابطه ای خوب با آن ها می تواند به ما یاد بدهد چطور بی قیدوشرط دوست بداریم و چطور اطرافمان را از محبت و شادی پرکنیم. ادامه مطلب: http://bit.ly/1WVu0gc

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :