در حال بارگیری پلیر . . .

آواز بلبل هزاردستان - فیلم

بلبل هزار دستان .سلطان صدای پرندگان - عذرخواهی میکنم بابت لرزش زیاد دوربین . مدت زیادی منتظر موندم تا بلبل بهم اعتماد کرد و با اینکه منو میدید آواز خوند

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :