در حال بارگیری پلیر . . .

رفتار جفت یابی لك لك - فیلم

در این فیلم لحظه رسیدن لك لك ماده به لانه و منقار بر هم زدن و رفتار جفت یابی لك لك را می بینیم. برگرفته از كانال باشگاه پرنده نگری ایرانیان http://daftaresadbargekouhestan.persianblog.ir/post/91/

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :