در حال بارگیری پلیر . . .

ژنتیک و اصلاح نژاد اسب - مدرسه آموزش پرورش اسب فرانسه - فیلم

مدرسه سوارکاری و پرورش اسب فرانسه -(اصلاح نژاد اسب- -سراجی- تلقیح مصنوعی اسب- انجماد اسپرم اسب) به زبان فرانسوی- آموزش زبان فرانسوی نیتیو - اطلاعات بیشتر ایمیل http://animalbreeding.persianblog.ir/

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :