در حال بارگیری پلیر . . .

این کلیپ گذاشتم آپارات حذف کردکه دلخراشه حالا صفحه اوله - فیلم

زنده زنده خورده شدن بسیار فجیع گاو بیچاره توسط کفتار جناب آپارات چرا ؟ شما که اینطور نبودی ؟ خلاصه من کسی نیستم روی حرف آپارات حرف بزنم ولی دلمو سوخته که این اعتراض رو کردم هرچی آپارات حذف کنه حتما حق داره ولی این کلیپ زحمت من بود که اولین بار گذاشتم توی آپارات قصد لجبازی ندارم فقط دلم سوخته

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :