در حال بارگیری پلیر . . .

بچه خرس پیداشده در فرودگاه همانجا زندگی میکند - فیلم

در همین حال در روسیه: منصور خرس زندگی می کند در یک فرودگاه بچه خرس بر روی یک نوار فرود در ماه آوریل در فرودگاه در منطقه Tver، روسیه پیدا شد. مردم محلی از او به نام منصورMansur، که در آلتایی به معنی "یک خرس. منصور Mansurاز سال وزن دست آورد، اما به نظر می رسید بیش از شاد برای بازی با مهمانان از فرودگاه و همچنین با نیرومند و درشت هیکل از یکی از کارکنان شود.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :