در حال بارگیری پلیر . . .

گربه ای كه فكر میكند بره است - فیلم

استیو تا پیش از آنكه با بره ها دوست شود تنها یك بچه گربه هشت ماهه معمولی بود، اما اكنون بیشتر ساعات بیداری خود را صرف بازی با گله ای از بره ها می كند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :