در حال بارگیری پلیر . . .

‍ آشیانه سیاه پر (توضیحات مهم) - فیلم

‍ آشیانه سیاه پر (Montezuma Oropendola Nests) پرنده ای مشهور به اوروپندولا در میان پرندگان، یکی از بی نظیرترین آشیانه ها را دارد. این پرنده برای محفوظ ماندن تخم هایشان از دست میمونها کیسه هایی را از درخت مو آویزان می کند که برای شان محوطه ای محصور می آورد.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :